Onyx

 

Onyx is een door ijzer- en mangaaninsluitsels zwart gekleurd chalcedoon. Het ontstaat in holle ruimten in gesteenten.

Onyx bevordert zelfverwezenlijking door spirituele groei. Het helpt om je eigen doelstelling qua heling en groei zonder ophouden na te streven en is daardoor bijzonder geschikt voor mensen die zich te gemakkelijk laten beïnvloeden. Helpt je als je gevoelig bent voor de mening van anderen en om je grenzen beter aan te geven. Ook al gaat dat ten koste van de lieve vrede.

Versterkt het zelfbewustzijn en het verantwoordelijkheidsgevoel. Bevordert een gezond egoïsme en de bereidheid desnoods in discussie te gaan. Zet negativiteit, melancholie, depressies, boosheid en zwartgalligheid om in positiviteit.

Verbetert je doorzettingsvermogen en zelfdiscipline. Stimuleert je analytisch denken en de logica. Verbetert je concentratievermogen en focus en helpt je om logisch en duidelijk te argumenteren. Maakt nuchter en realistisch en brengt een betere controle over het eigen denken en handelen. Geeft rust en helderheid in het hoofd. Bij malende gedachten, angsten en zorgen zorgt Onyx ervoor dat je dat allemaal wat genuanceerder kunt bekijken.

Onyx lost blokkades op verschillende niveaus op en herstelt het evenwicht tussen yin en yang. Goede steen voor rouwverwerking. Onyx laat je tevreden terugkijken op goede tijden.

Disclaimer: Toen & Nu geeft alleen adviezen over de mogelijke werkingen van edelstenen. Toepassing van deze informatie is altijd je eigen verantwoordelijkheid. Edelstenen zijn geen vervanging voor medicijngebruik, therapieën of andere medische behandelingen. Gebruik edelstenen alleen ter ondersteuning. Neem bij ernstige medische klachten altijd eerst contact op met je arts.

Copyright: Alle foto’s en teksten zijn gemaakt en eigendom van Toen & Nu. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons mogen deze niet gekopieerd, opgeslagen of gebruikt worden!