Labradoriet

Labradoriet is een mengkristal van de veldspaten Albiet en Anorthiet. Zijn glinsterende kleurenspel
dankt het aan de fijne lamellenstructuur, waardoor het invallende licht wordt gebroken. Labradoriet uit Finland heet Spectroliet.

Labradoriet is buitengewoon goed in staat illusies te vernietigen. Hij geeft inzicht en overzicht.
Labradoriet versterkt intuïtie en mediamieke gaven. Brengt vergeten herinneringen boven en
verdiept ons gevoelsleven. Helpt emoties te voelen en te verwerken. Vergroot je
inlevingsvermogen, maakt rustig en geconcentreerd. Bevordert je gevoel van brechtvaardigheid,
maakt communicatief vaardig, enthousiast en flexibel. Het stimuleert de fantasie en stemt
bespiegelend. Maakt je actief en doelbewust. Het geeft een levendige, zij het soms een wat
chaotische creativiteit. Werkt kalmerend en vermindert gevoeligheid voor kou.
Het is beschermsteen. Beschermt je tegen de negatieve emoties van anderen. Helpt je onder alle
omstandigheden bij jezelf te blijven en voor jezelf op te komen. Helpt je in stressvolle situaties
rustig en beheerst te blijven.

Disclaimer: Toen & Nu geeft alleen adviezen over de mogelijke werkingen van edelstenen.
Toepassing van deze informatie is altijd je eigen verantwoordelijkheid. Edelstenen zijn geen
vervanging voor medicijngebruik, therapieën of andere medische behandelingen. Gebruik edelstenen
alleen ter ondersteuning. Neem bij ernstige medische klachten altijd eerst contact op met je arts.
Copyright: Alle foto’s en teksten zijn gemaakt en eigendom van Toen & Nu. Zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van ons mogen deze niet gekopieerd, opgeslagen of gebruikt worden!