Ringmaten

Ringmaten

Europa (mm)    Omtrek (mm)

16                                50

16.5                            52

17                                 53

17.5                              55

18                                 56

18.5                              58

19                                 59

19.5                              61

20                                62

20.5                             64

21                                  66

knop - www.toen-ennu.nl